0981.377.268

Chức năng này hỗ trợ cho Người dân/Doanh nghiệp thực hiện ký số trên các tập tin thành phần hồ sơ đính kèm. Việc ký số trên cổng DVC sẽ thực hiện như sau:

Bước 1: Người dân/Doanh nghiệp đăng nhập vào cổng DVC, thực hiện nộp hồ sơ

Bước 2: Điền thông tin biểu mẫu, đính kèm tập tin thành phần hồ sơ

Bước 3: Ấn vào chức năng hình bút viết  để thực hiện chọn dịch vụ ký số

Bước 4: Thực hiện ký số theo các dịch vụ 

Ký số bằng SIM:

Ký số bằng token: cắm token vào máy khi ấn ký sẽ hiển thị giao diện ký số. Trường hợp ký token người dùng thực hiện tải và bổ sung Plugin ký số tại đây

Bước 5: Thực hiện ký số trên tập tin thành phần hồ sơ đính kèm. 

Bước 6: Xác nhận ký số trên tập tin đính kèm

Xác nhận qua SIM

Đối với token: cắm token vào máy sau khi ấn xác nhận ký sẽ thực hiện nhập mật khẩu token

Bước 7: Hệ thống cập nhật tập tin đã ký số vào thành phần hồ sơ 

Trong quá trình thực hiện ký số Viettel, nếu quý Đơn vị/ Người dân cần hỗ trợ có thể gọi số Hotline để được hỗ trợ: 18008000 hoặc 0981377268