0981.377.268

Hiện nay các đơn vị đang thực hiện in chứng từ để ký tên, đóng mộc sau đó sẽ scan lại để gửi lên trang DVC.

Do dịch Covid-19 Hạn chế tiếp xúc trực tiếp, các đơn vị có thể tham khảo cách: Ký số trực tiếp trên bảng lương BM 09. Bảng thanh toán cho người thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) cho KBNN.

Đơn vị có thể ký số qua phần mềm đọc file PDF Foxit Reader

Bước 1: Tải và Thực hiện Cài đặt phần mềm phần mềm đọc file PDF

Foxit Reader (tải Tại đây)

Bước 2: Chuyển đổi File excel thành file PDF

Chú ý: Nếu trên máy đã có sẵn phần mềm Foxit Reader và file BM 09 đã được ký từ kế toán chuyển qua thì bỏ qua bước 1 và bước 2.

Trước tiên Anh/chị thực hiện Cắm chữ ký số vào máy tính

Bước 3: Mở flie BM09  PDF tại thư mục lưu trữ và sau đó Chọn Protect với chức năng Sign&Certify -> chọn Place Signature… để tiến hành ký vào văn bản

Bước 4: Chọn vùng mong muốn ký bằng cách kéo thả chuột như hình sau:

Bước 5: Tiếp theo Thực hiện chọn “Sign

Bước 6: Tiếp theo thực hiện chọn Save và chọn Yes

Bước 7: Thực hiện nhập PIN chữ ký số và bấm Đăng nhập để hoàn thành quá trình ký số file PDF BM 09

Các bước trên đã hoàn thành bước thực hiện ký số lên file PDF BM 09. Đơn vị thực hiện ký số cả vai trò Kế toán và Chủ tài khoản.

Sau khi thực hiện ký Kế toán trưởng và chủ Tài khoản theo hướng dẫn trên. Anh/chị Kế toán có thể thực hiện gửi bảng lương BM09 lên trang dịch vụ công theo các bước sau:

Bước 1: Trên phần thêm mới hồ sơ giao nhận với KBNN: 

Trên Thông tin hồ sơ, phần Chứng từ thanh toán nhấn Có sau đó nhấn và “Chọn Tài liệu”

Bước 2: Sau đó chọn tài liệu “Thanh Toán lương”

Thực hiện kéo xuống thanh trượt để nhấn chọn tài liệu

Sau đó anh/chị chọn file PDF đã được ký và thực hiện các bước tiếp theo.

Trong quá trình cài đặt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

 0981 377 268