0981.377.268

Để thực hiện cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro dịch vụ công trên thiết bị di động, người sử dụng có thể lựa chọn một trong 2 cách dưới đây để thực hiện

Cách thứ nhất:

Hướng dẫn cài đặt app DVC KBNN trên điện thoại:

 • Bước 1: Vào trình duyệt safari/google trên điện thoại và đánh đường link: https://dvc.vst.mof.gov.vn/frontend/faces/TrangChu
 • Bước 2: Chọn “ Ứng dụng di động”

 • Bước 3: Chọn tải ứng dụng theo hệ điều hành điện thoại đang sử dụng và tiến hành cài đặt

- IPHONE : “ Tải ứng dụng tại App Store”

- SAMSUNG, OPPO, NOKIA, XIAOMI,....: “ Tải ứng dụng tại Google Play”

 • Bước 4: Đăng nhập tài khoản DVC KBNN để hoàn tất

Xem thêm:

Cách thứ 2:

 • Bước 1: Người sử dụng thực hiện mở các chợ ứng dụng tương ứng với hệ điều hành như sau:

- Hệ điều hành IOS (iPhone, iPad, ..): mở “App Store” 

- Hệ điều hành Android (SAMSUNG, OPPO, NOKIA, XIAOMI,...): mở CHPlay 

 • Bước 2: Vào phần tìm kiếm và gõ “KBNN” sau đó bấm tìm kiếm và tiến hành cài đặt

 • Bước 3: Đăng nhập tài khoản DVC KBNN để hoàn tất

 

Người sử dụng có thể thực hiện:

 • Tra cứu số dư tài khoản
 • Biến động tài khoản
 • Tra cứu thông tin hồ sơ
 • Trạng thái xử lý

Trong quá trình cài đặt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

 0981 377 268