0981.377.268

 Chiều 18-4-2019, Tỉnh đoàn và Viễn thông Quân đội Viettel (Chi nhánh Đồng Nai) đã ký kết chương trình phối hợp cho giai đoạn 2019-2022.

 

Theo đó, hai bên sẽ có nhiều chương trình hoạt động phối hợp hỗ trợ các hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của tỉnh cũng như hoạt động sản xuất - inh doanh của Viettel tại Đồng Nai. Cụ thể, hai bên sẽ tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, lịch sử địa phương Đồng Nai trong thanh thiếu niên; triển khai các phần mềm ứng dụng giúp học sinh, sinh viên học kỹ năng mềm, tổ chức các hoạt động xã hội tình nguyện vì cộng đồng, từ đó tạo ra được nhiều hơn các giá trị cho cuộc sống, xây dựng lối sống lành mạnh cho đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh đó, Viettel Đồng Nai cũng sẽ hỗ trợ Hội Sinh viên tỉnh ứng dụng phần mềm khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp với sinh viên mới tốt nghiệp, giúp sinh viên và người lao động kết nối tốt với thị trường lao động một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, Viettel Đồng Nai còn giới thiệu và kết nối các diễn giả, chuyên gia khởi nghiệp với tuổi trẻ Đồng Nai trong xây dựng và triển khai các dự án khởi nghiệp….

Nguồn: Báo Đồng Nai