0981.377.268

LEASED LINE VIETTEL

Giới thiệu về dịch vụ leased line Viettel

Leased line Viettel là dịch vụ kênh thuê riêng đường truyền internet. Cung cấp kết nối Internet trực tiếp có cổng kết nối quốc tế riêng biệt, được triển khai trên hạ tầng cáp quang, có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu về tốc độ của khách hàng.

Là dịch vụ truy cập Internet dành riêng cho các doanh nghiệp tổ chức có nhiều công ty sở hữu nhiều văn phòng đại diện với nhu cầu sử dụng một đường truyền kết nối. Và truyền tải thông tin giữa các thiết bị đầu cuối, với tính chất bảo mật, ổn định, tốc độ cao, không chia sẻ băng thông.

Mô hình kết nối internet leased line Viettel