0981.377.268

Hợp đồng điện tử vContract

Dịch vụ Chứng thực hợp đồng điện tử vContract là dịch vụ ký kết, lưu trữ và đảm bảo tính toàn vẹn của chứng từ điện tử do Viettel cung cấp. Với dịch vụ này Khách hàng có thể thực hiện ký kết hợp đồng với các đối tác, khách hàng của mình trực tuyến trên hệ thống của Viettel

 

Đơn giản – Tiết kiệm – Tăng chất lượng dịch vụ

Triển khai đơn giản – không cần đầu tư hạ tầng. Tiết kiệm thời gian – cắt giảm chi phí. Tăng sự hài lòng của khách hàng khi giao dịch với doanh nghiệp

Tăng độ nhận diện thương hiệu đối với khách hàng

Bảo mật & An toàn nội dung

Mọi hợp đồng đều được mã hóa nội dung trước khi lưu trữ. Cam kết toàn vẹn nội dung khi ký bằng OTP hoặc bút ký, đáp ứng yêu cầu của Pháp luật.

Ký số mọi lúc – mọi nơi

Gửi, nhận và ký hợp đồng tại văn phòng, khi đang đi công tác hoặc bất kỳ đâu. Không gián đoạn công việc của doanh nghiệp và khách hàng.

 

Đầy đủ tính pháp lý

Hợp đồng được ký tuân thủ các quy định về hợp đồng, giao dịch điện tử và chữ ký số của Quốc Hội & Chính Phủ (Luật Dân Sự 2015, Luật Giao dịch điện tử 2005, Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Nghị định 130/2018/NĐ-CP)

 

 

PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

• Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

• Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ghi nhận hình thức giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử

• Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng lao động qua phương tiện điện tử

• Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

 

Để được tư vấn, vui lòng liên hệ
 

  • Gửi mail liên hệ: cskh@viettel.dongnai.vn
  • Hotline: 0981.377.268