0981.377.268

Ngày 02/06/2021, Sở y tế Đồng Nai ban hành văn bản số 4223 /SYT-NV V/v thực hiện kết nối liên thông dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu Dược quốc gia theo quy định ủa Quy chế số 412

Xem chi tiết văn bản <<tại đây>>